Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Święto nie tylko szkoły… Dnia 5 czerwca 2011 roku Brzozowa świętowała 100-lecie murowanego budynku Szkoły Podstawowej. O godzinie 13.00 przybyli zaproszeni goście, , wśród których wymienić można było: absolwentów, emerytowanych nauczycieli, dyrektoró

Czytaj więcej: Święto nie tylko szkoły…   	Dnia 5 czerwca 2011 roku Brzozowa świętowała 100-lecie  murowanego...

Święto nie tylko szkoły…

Dnia 5 czerwca 2011 roku Brzozowa świętowała 100-lecie  murowanego budynku Szkoły Podstawowej. O  godzinie 13.00 przybyli zaproszeni goście, wśród których wymienić można było: absolwentów, emerytowanych nauczycieli, dyrektorów, księży, władze samorządowe, uczniów oraz mieszkańców naszej wsi. Uroczystości rozpoczęto Mszą św., którą poprowadził ks. Stanisław Wojtas.

Czytaj więcej: Święto nie tylko szkoły… Dnia 5 czerwca 2011 roku Brzozowa świętowała 100-lecie murowanego...

Obchody dnia św. Floriana - patrona strażaków

Czytaj więcej: Obchody dnia św. Floriana - patrona strażaków

Obchody dnia św. Floriana - patrona strażaków

4 maja to święto patrona wszystkich strażaków - Św. Floriana. Z tego powodu dzień wcześniej - 3 maja o godz. 10:30 w naszymkościele parafialnym została odprawiona za strażaków, a szczególnie tych Druhów, którzy odeszli na wieczną posługę do Pana uroczysta Msza św., którą celebrował  ksiądz Stanisław Wojtas, proboszcz parafii Brzozowa.

Czytaj więcej: Obchody dnia św. Floriana - patrona strażaków

Konkurs palm wielkanocnych

Czytaj więcej: Konkurs palm wielkanocnych

Konkurs palm wielkanocnych

 

W Niedzielę Palmową, 18 kwietnia 2011 r. z inicjatywy ks. Stanisława Wojtasa, Proboszcza Brzozowej, odbył się po raz kolejny konkurs palm wielkanocnych. Tym razem zwycięstwo przypadło Rodzinie Kwieków: p. Piotrowi i synom - Tomkowi i Pawłowi, drugie miejsce zdobył Wojtek Nadolnik, zaś na trzeciej pozycji znaleźli się bracia Dominik i Marcin Łabuz. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i słodycze, a parafianie mieli okazję podziwiać piękną pracę twórców.

Brzozowskie kartki świąteczne

Czytaj więcej: Brzozowskie kartki świąteczne

Brzozowskie kartki świąteczne

W niedzielę, 10 kwietnia 2011r., młodzież działająca w projekcie BRZOZOWA SA. rozprowadzała przed budynkiem kościoła kartki świąteczne opracowaneprzez grafików komputerowych z projektu: Magdę Buratowską, Grzegorza Cieślę, Radka Gotfryda, Mateusza Jarosza i Łukasza Starczana. Kartki w pięciu wzorach można było nabyć po każdej Mszy św. Największą popularnością cieszyły się prace Magdy Buratowskiej ze względu na zawartość zdjęć z widokami Brzozowej. Kartki, opatrzone logo projektu, programu Równać Szanse oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży były jednocześnie formą reklamy i promocji projektu BRZOZOWA SA.

 

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Dnia 3 kwietnia 2011r. o godzinie 12.30 w Domu Ludowym w Brzozowej odbyło się zabranie wiejskie, na które przybyli: pan Zdzisław Maniak – przewodniczący Rady Gminy, pan Wojciech Gądek – wiceprzewodniczący Rady Gminy, a zarazem gospodarz naszej wsi, czyli Sołtys, pan Bogdan Stasz – Wójt Gminy Gromnik, a także pani Małgorzata Kras -przedstawiciel Urzędu Gminy, która zebranie protokółowała.

Licznie, bo w liczbie ponad 50, co stanowi najwyższy wskaźnik od kilku lat, przybyli na zebranie mieszkańcy Brzozowej. Świadczy o tym, że zainteresowanie brzozowian tym, co dzieje się we wsi jest coraz większe.

Na początku Sołtys powitał wszystkich i przedstawił ogólny porządek zebrania. Następnie zaprezentowała się młodzież uczestnicząca w projekcie „Brzozowa S.A.”. Tym razem na szerszym forum wystąpili: Mariola Gądek, Jowita Potępa, Martyna Wójcik, Dawid Rzepka, Tomasz Kwiek, Mateusz Jarosz. Przybliżyli zebranym działania w ramach projektu, pochwalili się powstałymi produktami, ukończonymi warsztatami i zdobytymi umiejętnościami.

Później pan Sołtys przedstawił wydatki oraz inwestycje zrealizowane w 2010 r. oraz środki przeznaczone na 2011r. W tej sprawie zebrał również głos Wójt, który wypowiedział się na temat finansów Gminy( a te nie są imponujące) i omówił działania, jakie mogą być wykonane z przyznanych środków. Nawiązał też do problemu  śmieci znajdujących się obok Domu Ludowego oraz osób, które  będąc pod wpływem alkoholu, niszczą nową elewację budynku. Pan Bogdan Stasz wspomniał jeszcze o planowanej modernizacji linii telefonicznej, która ma  nam pozwolić na lepsze i szybsze korzystanie z Internetu, telewizji satelitarnej oraz telekomunikacji.

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie

Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

 

Dnia 16 stycznia 2011r. o godz. 12.30 w Domu Ludowym w Brzozowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, chorych i samotnych. Na tęuroczystość przybyli zaproszeni mieszkańcy Brzozowej i Policht, a także goście: ks. Stanisław Wojtas, sołtys Policht, p. Jolanta Rutka, sołtys Brzozowej, p. Wojciech Gądek oraz dyr. SP w Brzozowej, p. Bolesław Buratowski. Obecne były również główne organizatorki spotkania, czyli p. Ewa Gądek – kierownik GOPS w Gromniku i p. Bogusława Kurpiel – pracownik socjalny oraz przedstawicielki Parafialnego Oddziału Caritas: p. Ludmiła Wójcik, p. Maria Nadolnik, p. Maria Żaba, p. Halina Potępa. Pomocą służyły Klaudia i Justyna – uczestniczki projektu „Brzozowa SA”.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Do dzisiejszego dnia w tradycji jest wiele doniosłych świąt, których treść przetrwała pokolenia. Najwyraźniej to widać w zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. W wigilię Bożego Narodzenia w każdym domu ubiera się chCzytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010oinkę, zakłada odświętne stroje i czeka  z niecierpliwością na pierwszą gwiazdę, która jest  znakiem do rozpoczęcia  wieczerzy.

Na stół podaje się kapustę z grochem, ziemniaki, kluski ze śliwkami lub suche, czyli łazanki, kaszę maszczoną olejem lub ze śliwkami. Pod miski z potrawami wkłada się opłatek, a po spożyciu każdej potrawy sprawdza się, czy przykleił się do dna. Jeżeli się przykleił, oznacza to, że dana potrawa, np. kapusta, groch będzie się darzyła  w przyszłym roku. Po wieczerzy wszyscy  śpiewają  wspólnie kolędy. Przed Pasterką wystawiane są tradycyjnie jasełka bożonarodzeniowe w Domu Ludowym  przygotowywane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej. NastCzytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010ępnie słysząc bicie dzwonów, śpieszą wszyscy na mszę o północy tak zwaną Pasterkę.

Czytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Kolędnicy misyjni 2010

Kolędnicy misyjni 2010

Rozpoczęła się kolęda misyjna. Uroczystego posłania kolędników dokonał Proboszcz parafii ks. S. Wojtas 26 grudnia po Mszy św. o godz. 9.00.

Aż 11 grup dzieci w kolorowych strojach w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia udało się do domów naszej parafii, a więc mieszkańców Brzozowej, Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010Policht, części Słonej i Faściszowej.  Pieniądze, które uda im się zebrać chcą przekazać tarnowskim misjonarzom pracującym w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Brazylii, Peru i Boliwii. Dzieci będą także wspierać projekt papieski dla Ugandy. Z rok

Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010

u na rok rośnie liczba dzieci, które chcą kolędować, zbierając pieniądze  dla swoich rówieśników. W tym roku grupa kolędników misyjnych liczy ponad

60 dzieci ze Szkół  Podstawowych w Brzozowej i Polichtach, co stanowi prawie 7% wszystkich parafian.

Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010