Projekt i wykonaniee: M. Papuga

KLUB MALUCHA W BRZOZOWEJ

b_250_0_16777215_00_images_stories_publikacja2.jpg


Od 1 października 2011 r. w Brzozowej rozpoczął działalność Klub Malucha. Projekt pod nazwą „Klub Malucha w Brzozowej” współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 

 

Projekt skierowany jest do dzieci 3-4-letnich z Brzozowej i Siemiechowa oraz  ich rodziców.

 

Liczba dzieci objętych projektem: 12, rodziców: 10.

 

W ramach projektu realizowanego do 31 maja 2012 r. odbywać się  będą bezpłatnie:

- zajęcia wychowawczo - edukacyjne dla 12 dzieci w wieku 3-4 lat  - „Bawię się i uczę”,

-  zajęcia logopedyczne - „Mówię wyraźnie”

-  wyjazdy do kina, teatru, centrum zabaw i na basen – „Rozwijam się kulturalnie i sportowo”

-  pomoc pedagogiczna dla rodziców tych dzieci – „Dobrze wychowuję”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Odsłony: 1498