Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Dąb Katyński w Brzozowej

Dąb Katyński w Brzozowej

„Katyń... ocalić od zapomnienia”, taki tytuł nosi nazwa akcji, której honorowy patronat objął Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Jej celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek w zbiorowej pa-mięci narodu poprzez posadzenie 21473 Dębów Pamięci na siedemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia. Jeden Dąb to konkretna osoba, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozowej nasza placówka również przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji pamięci. Po wcześniejszym zadeklaro

Czytaj więcej: Dąb Katyński w Brzozowej

waniu wzięcia udziału w projekcie udostępniono certyfikat z nazwiskiem, stopniem oraz miejscem kaźni konkretnej osoby.

Jest Nią aspirant Policji Państwowej Józef Szeszko.

Czytaj więcej: Dąb Katyński w Brzozowej

PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

 

Pod takim tytułem w Szkole Podstawowej w Brzozowej realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego przedsięwzięcia to: 49. 654,00 zł.

Projektem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podst. w Brzozowej w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2010 r. Przewidujemy wyjazd nad morze 45 uczniów z klas I-VI

oraz udział 15 osób z wymienionej grupy w warsztatach fotograficznych. Wsparcie tych uczniów jest konieczne ze względu na to, aby:

  • rozwijać zainteresowanie fotografią;
  • rozbudzać w uczniach ciekawość świata, poznawania go podczas wycieczek, świadomego dokonywania wyboru swoich działań, a nie biernego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  • spowodować wzrost świadomości na temat tolerancji i równości;
  • przeciwdziałać ograniczeniom społeczno-ekonomicznym lokalnego środowiska.

    Czytaj więcej: PODRÓZE DROGĄ DO WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

Wielka fala

Czytaj więcej: Wielka fala

Wielka fala

 

W ostatnim czasie nasz region nawiedziły obfite  opady deszczu, co skutkowało powodziami. W Brzozowej nastąpiło podmycie i oberwanie dróg wiejskich, gminnych i powiatowych. W kilku gospodarstwach zostały zalane piwnice domów, pojawiły się osuwiska. Nasza miejscowość i tak może mówić o wielkim szczęściu w porównaniu np. z sąsiednimi wioskami: Rzepiennikiem Marc., Golanką. Wszędzie gdzie tylko była potrzeba, spieszyli z pomocą druhowie z naszej jednostki OSP.

Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

Czy zastanawialiście się już nad tym, gdzie chcecie spędzić tegoroczne wakacje? Nie ? To zapoznajcie się z naszymi propozycjami, które zebrałyśmy podczas przeprowadzanej ankiety wśród  uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej.  Rozmawiając z młodszymi  koleżankami i kolegami, dowiedziałyśmy się o wielu ciekawych i interesujących sposobach  spędzenia tegorocznych letnich feri.

Około pięćdiesięciu uczniów wypełniło naszą ankietę. Zawarte w niej były różne pytania, z którmi uczniowie tejże placówki poradzili sobie zadziwiająco dobrze i wykazali się dużą pomysłowością. Propozycje wakacyjne były ciekawe i przepojone dziecięcą wyobraźnią. Odpowiedzi padał

Czytaj więcej: Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...

y bardzo różne.  Starsi uczniowie placówki w Brzozowej czyli klasy od 4 do 6 po długim namyśle doszli do wniosku, że najlepiej jest spędzić wakacje gdzieś, gdzie można dobrze się bawić, gdzie są różnorodne możliwości np. wyjście do kina, na basen, czy też na pizzę.  Takim miejscem może być nasze najpiękniejsze z małopolskich miast, jakim jest Kraków.  Inne propozycje, które również wielokrotnie padły, to wyjazd nad morze, w góry czy też poza granice naszego kraju.

Czytaj więcej: Drodzy uczniowie wakacje 2010 tuż tuż...