Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Konkurs palm wielkanocnych

Czytaj więcej: Konkurs palm wielkanocnych

Konkurs palm wielkanocnych

 

W Niedzielę Palmową, 18 kwietnia 2011 r. z inicjatywy ks. Stanisława Wojtasa, Proboszcza Brzozowej, odbył się po raz kolejny konkurs palm wielkanocnych. Tym razem zwycięstwo przypadło Rodzinie Kwieków: p. Piotrowi i synom - Tomkowi i Pawłowi, drugie miejsce zdobył Wojtek Nadolnik, zaś na trzeciej pozycji znaleźli się bracia Dominik i Marcin Łabuz. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i słodycze, a parafianie mieli okazję podziwiać piękną pracę twórców.

Brzozowskie kartki świąteczne

Czytaj więcej: Brzozowskie kartki świąteczne

Brzozowskie kartki świąteczne

W niedzielę, 10 kwietnia 2011r., młodzież działająca w projekcie BRZOZOWA SA. rozprowadzała przed budynkiem kościoła kartki świąteczne opracowaneprzez grafików komputerowych z projektu: Magdę Buratowską, Grzegorza Cieślę, Radka Gotfryda, Mateusza Jarosza i Łukasza Starczana. Kartki w pięciu wzorach można było nabyć po każdej Mszy św. Największą popularnością cieszyły się prace Magdy Buratowskiej ze względu na zawartość zdjęć z widokami Brzozowej. Kartki, opatrzone logo projektu, programu Równać Szanse oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży były jednocześnie formą reklamy i promocji projektu BRZOZOWA SA.

 

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Dnia 3 kwietnia 2011r. o godzinie 12.30 w Domu Ludowym w Brzozowej odbyło się zabranie wiejskie, na które przybyli: pan Zdzisław Maniak – przewodniczący Rady Gminy, pan Wojciech Gądek – wiceprzewodniczący Rady Gminy, a zarazem gospodarz naszej wsi, czyli Sołtys, pan Bogdan Stasz – Wójt Gminy Gromnik, a także pani Małgorzata Kras -przedstawiciel Urzędu Gminy, która zebranie protokółowała.

Licznie, bo w liczbie ponad 50, co stanowi najwyższy wskaźnik od kilku lat, przybyli na zebranie mieszkańcy Brzozowej. Świadczy o tym, że zainteresowanie brzozowian tym, co dzieje się we wsi jest coraz większe.

Na początku Sołtys powitał wszystkich i przedstawił ogólny porządek zebrania. Następnie zaprezentowała się młodzież uczestnicząca w projekcie „Brzozowa S.A.”. Tym razem na szerszym forum wystąpili: Mariola Gądek, Jowita Potępa, Martyna Wójcik, Dawid Rzepka, Tomasz Kwiek, Mateusz Jarosz. Przybliżyli zebranym działania w ramach projektu, pochwalili się powstałymi produktami, ukończonymi warsztatami i zdobytymi umiejętnościami.

Później pan Sołtys przedstawił wydatki oraz inwestycje zrealizowane w 2010 r. oraz środki przeznaczone na 2011r. W tej sprawie zebrał również głos Wójt, który wypowiedział się na temat finansów Gminy( a te nie są imponujące) i omówił działania, jakie mogą być wykonane z przyznanych środków. Nawiązał też do problemu  śmieci znajdujących się obok Domu Ludowego oraz osób, które  będąc pod wpływem alkoholu, niszczą nową elewację budynku. Pan Bogdan Stasz wspomniał jeszcze o planowanej modernizacji linii telefonicznej, która ma  nam pozwolić na lepsze i szybsze korzystanie z Internetu, telewizji satelitarnej oraz telekomunikacji.

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie

Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

 

Dnia 16 stycznia 2011r. o godz. 12.30 w Domu Ludowym w Brzozowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, chorych i samotnych. Na tęuroczystość przybyli zaproszeni mieszkańcy Brzozowej i Policht, a także goście: ks. Stanisław Wojtas, sołtys Policht, p. Jolanta Rutka, sołtys Brzozowej, p. Wojciech Gądek oraz dyr. SP w Brzozowej, p. Bolesław Buratowski. Obecne były również główne organizatorki spotkania, czyli p. Ewa Gądek – kierownik GOPS w Gromniku i p. Bogusława Kurpiel – pracownik socjalny oraz przedstawicielki Parafialnego Oddziału Caritas: p. Ludmiła Wójcik, p. Maria Nadolnik, p. Maria Żaba, p. Halina Potępa. Pomocą służyły Klaudia i Justyna – uczestniczki projektu „Brzozowa SA”.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych i chorych.

Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Do dzisiejszego dnia w tradycji jest wiele doniosłych świąt, których treść przetrwała pokolenia. Najwyraźniej to widać w zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. W wigilię Bożego Narodzenia w każdym domu ubiera się chCzytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010oinkę, zakłada odświętne stroje i czeka  z niecierpliwością na pierwszą gwiazdę, która jest  znakiem do rozpoczęcia  wieczerzy.

Na stół podaje się kapustę z grochem, ziemniaki, kluski ze śliwkami lub suche, czyli łazanki, kaszę maszczoną olejem lub ze śliwkami. Pod miski z potrawami wkłada się opłatek, a po spożyciu każdej potrawy sprawdza się, czy przykleił się do dna. Jeżeli się przykleił, oznacza to, że dana potrawa, np. kapusta, groch będzie się darzyła  w przyszłym roku. Po wieczerzy wszyscy  śpiewają  wspólnie kolędy. Przed Pasterką wystawiane są tradycyjnie jasełka bożonarodzeniowe w Domu Ludowym  przygotowywane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej. NastCzytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010ępnie słysząc bicie dzwonów, śpieszą wszyscy na mszę o północy tak zwaną Pasterkę.

Czytaj więcej: Jasełka i chodzenie „po kolędzie”2010

Kolędnicy misyjni 2010

Kolędnicy misyjni 2010

Rozpoczęła się kolęda misyjna. Uroczystego posłania kolędników dokonał Proboszcz parafii ks. S. Wojtas 26 grudnia po Mszy św. o godz. 9.00.

Aż 11 grup dzieci w kolorowych strojach w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia udało się do domów naszej parafii, a więc mieszkańców Brzozowej, Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010Policht, części Słonej i Faściszowej.  Pieniądze, które uda im się zebrać chcą przekazać tarnowskim misjonarzom pracującym w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Brazylii, Peru i Boliwii. Dzieci będą także wspierać projekt papieski dla Ugandy. Z rok

Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010

u na rok rośnie liczba dzieci, które chcą kolędować, zbierając pieniądze  dla swoich rówieśników. W tym roku grupa kolędników misyjnych liczy ponad

60 dzieci ze Szkół  Podstawowych w Brzozowej i Polichtach, co stanowi prawie 7% wszystkich parafian.

Czytaj więcej: Kolędnicy misyjni 2010

Zabawa andrzejkowa 2010

Zabawa andrzejkowa 2010

Działalność dobrej firmy to nie tylko praca, ale również ciekawie zorganizowany wypoczynek. Po sześciu miesiącach wytężonej pracy zorganizowaliśmy imprezę, na którą zaprosiliśmy osoby towarzyszące, naszych koordynatorów, rodziców oraz instruktorkę tańca, panią Zofię, z którą zaprzyjaźniliśmy się podczas dwumiesięcznego kursu tańca towarzyskiego.Czytaj więcej: Zabawa andrzejkowa 2010


Dzień przedCzytaj więcej: Zabawa andrzejkowa 2010 imprezą przygotowaliśmy pomieszczenie w Domu Ludowym, tzn. wysprzątaliśmy je, rozłożyliśmy stoły, krzesła, udekorowaliśmy całość balonami i bibułą, czyli stworzyliśmy nastrojowe miejsce.

Nasze koleżanki, Justyna i Klaudia, zajęły się przygotowaniem bufetu, robiąc wcześniej zakupy z pomocą swoich rodziców. Potem dołączyła do nich Aneta i razem stworzyły raj dla podniebienia.

Czytaj więcej: Zabawa andrzejkowa 2010

Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Na przełomie października i listopada zakończyliśmy 50-godzinne warsztaty „Grafika komputerowa”. Produktem ostatnich zajęć jest Kalendarz Strażacki 2011, na którym umieściliśmy, zrobione przez naszą koleżankę Asię, zdjęcia z jubileuszu 85-lecia OSP Brzozowa. Czytaj więcej: Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011Poza tym promujemy nasz projekt, umieszczając na kalendarzu odpowiedni zapis i wspólną fotografię naszej „dwudziestki piątki”.Po odebraniu kalendarza z drukarni poprosiliśmy naszego proboszcza, aby ogłosił, że wkrótce odwiedzimy mieszkańców Brzozowej, Słonej, Faściszowej i Policht, zostawiając im kalendarz oraz informację o działaniach, jakie podejmujemy w ramach projektu. Nasza wizyta miała na celu promocję projektu „Brzozowa S.A.”oraz tutejszej jednostki OSP.

Czytaj więcej: Opracowanie i wydanie Kalendarza Strażackiego 2011

Wspomnienie o Władysławie Nosalu, wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

Wspomnienie o Władysławie Nosalu,  wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

 

Urodził się 10 września 1944 r. w Jodłowej. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego, a później studiów z psychologii na UJ prawie cale życie zawodowe poświęcił pracy w Szkole Podstawowej w Brzozowej, której dyrektorował od 1968 r.

Był wielkim społecznikiem. Z oddaniem angażował się przy budowie drogi, gazyfikacji i telefonizacji wsi. Dwukrotnie przeprowadzał remonty i modernizację budynku szkoły, aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przede wszystkim był jednak nauczycielem i wychowawcą. Sam jako miłośnik przyrody ojczystej, przewodnik górski z pasją pokazywał dzieciom góry, prowadził na piesze wycieczki. Gdy często zmęczone chciały rezygnować z dalszej trasy, on tłumaczył im, że warto przełamywać słabości, aby zobaczyć świat ze szczytu. Uczył młodzieży szacunku do pracy i wiedzy, która miała ułatwić im życie.

Czytaj więcej: Wspomnienie o Władysławie Nosalu, wieloletnim Dyrektorze Szkoły Podstawowej w Brzozowej.

Wielki jubileusz

JUBILEUSZ 85 – LECIA OSP BRZOZOWA

I NADANIE NOWEGO SZTANDARU

"W roku 1925, widząc, że zachodzi potrzeba z uwagi na duże oddalenie i niedostęp w organizowany sposób bronić mieszkańców Brzozowej przed skutkami pożaru, młodzi obywatele w osobach: Mieczysława Potępy, Antoniego Mruka i Antoniego Gniadka, organizują we wsi Ochotniczą Straż Pożarną" – taki zapis z maja 1925 roku uczyniony ręką Mieczysława Potępy znajduje się w kronice OSP Brzozowa.


Czytaj więcej: Wielki jubileusz

W bieżącym roku minęło 85 lat od momentu powołania do życia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej. Mając na uwadze powyższy fakt, Zarząd OSP Brzozowa w ubiegłym roku podjął decyzję o zorganizowaniu obchCzytaj więcej: Wielki jubileuszodów jubileuszowych połączonych z nadaniem jednostce nowego sztandaru, który został ufundowany przez mieszkańców Brzozowej, Policht, Faściszowej i Słonej. Poprzedni sztandar nawiązywał do minionej epoki Polski Ludowej, poza tym opatrzony był błędną datą powstania jednostki, według której nasi strażacy mieli rozpocząć działalność dopiero w 1946 r.

Czytaj więcej: Wielki jubileusz