Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Biblioteka zaprasza

Zaproszenie

Filia Biblioteki w Brzozowej zaprasza 12.02.2013 r. o godz. 900 na spotkanie prezentujące „CZARNĄ KSIĄŻKĘ KOLORÓW.”

„Czarna Książka Kolorów” to  prawdziwy „czarny kruk,” umożliwia spotkanie widzących z niewidomymi. Jest książką dla wszystkich, gdyż uczy współodczuwania i uwrażliwia na odmienność. Autorka książki wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z których jeden, Tomek, jest niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada nam, jak Tomek potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów.

Tak więc zapraszamy -  przyjdź, poczuj, dotknij, usłysz i spróbuj kolorów tak jak to potrafi Tomek.

Czytaj więcej: Biblioteka zaprasza

Dorota Mędrek

Młodzieżowa Firma Reklamowa

Młodzieżowa Firma Reklamowa

Pod takim tytułem we wrześniu 2012 r. została wydana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzozowej publikacja dofinansowana w ramach programu „Projekty modelowe 2011” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przy wsparciu Starosty Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Drukarni Delta Graphix. Książka jest owocem kilkumiesięcznej pracy koordynatorów i uczestników projektu „BRZOZOWA S.A.”. Jej celem jest pokazanie, jak wiele mogą osiągnąć młodzi ludzie, gdy zaczną wspólnie działać, a metoda tych działań opiera się na prowadzeniu młodzieżowej firmy reklamowej.

Książka jest dostępna nieodpłatnie w siedzibie OSP w Brzozowej oraz w wersji elektronicznej KLIKAJĄC TUTAJ

Czytaj więcej: Młodzieżowa Firma Reklamowa

Podziękowanie

Podziękowanie

Marzeniem moim i mojej rodziny było uczcić w Brzozowej pamięć o moim Ojcu, które się szczęśliwie urzeczywistniło. Mimo upływu wielu lat, pamięć ta zawsze była w naszym domu żywa. Co roku w Dzień Zaduszny wyjeżdżaliśmy do obozu w Auschwitz, aby zapalić tam świece, złożyć kwiaty i w ciszy się pomodlić (w ekspozycji jest tam zdjęcie Ojca).

Czytaj więcej: Podziękowanie

Projekt Modelowy OSP w Brzozowej

Projekt Modelowy OSP w Brzozowej

Działania młodzieży z Brzozowej w ramach projektu „Brzozowa S.A.” zostały wysoko ocenione przez ekspertów z Warszawy, co spowodowało włączenie nas do konkursu na Projekty Modelowe. Jako jedna z dwóch organizacji w Polsce Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej otrzymała możliwość opracowania i wydania publikacji pt. „Młodzieżowa Firma Reklamowa”. Obecnie trwają prace nad książką, która będzie promowana w innych powiatach niż tarnowski. W ten sposób uczestnicy projektu chcą  pozyskać nowych odbiorców swoich działań, czyli zaszczepić ideę prowadzenia młodzieżowej firmy reklamowej w nowym środowisku. Publikacja ukaże się w druku już we wrześniu!

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać brzozowianina ppor. Władysława Cieśli

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać ppor. Władysława Cieśli

Czytaj więcej: Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać brzozowianina ppor. Władysława Cieśli

Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Niech droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności. Niech nadrzędnym celem dla każdej i każdego z nas będzie Ojczyzna i Wolność i tak jak naszym ojcom, dziadom i pradziadom towarzyszy hasło Bóg – Honor – Ojczyzna.” (Jan Paweł II)

Dnia 12 sierpnia 2012 roku w ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego i uczczenia pamięci ppor. Władysława Cieśli oraz mieszkańców Brzozowej, którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny, w Parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej odbyła się Msza św. celebrowana przez naszego Rodaka, Prowincjała Księży Saletynów w Szwajcarii, ks. mgr Piotra Żabę (z okolicznościowym Słowem Bożym), z udziałem asysty Podhalańskiej Orkiestry Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza, oraz pocztu sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzozowej.

Relacja filmowa:

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

Część czwarta

Część piąta

Czytaj więcej: Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać brzozowianina ppor. Władysława Cieśli

Zakończenie projektu „Klub Malucha w Brzozowej”

Zakończenie projektu „Klub Malucha w Brzozowej”

 

28 maja 2012 r. podczas pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Brzozowej odbyło się podsumowanie projektu dofinansowanego ze środkówCzytaj więcej: Zakończenie projektu „Klub Malucha w Brzozowej”  Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.

W działaniach trwających 8 miesięcy dzieci 3-4-letnie z Brzozowej i Siemiechowa uczestniczyły w zajęciach Klubu Malucha, spotkaniach logopedycznych, wyjazdach kulturalno-rozrywkowych, zaś ich rodzice w warsztatach i konsultacjach z pedagogiem.

 

Więcej informacji na stronie SP Brzozowa: http://www.sp.brzozowa-sa.pl/

Godne naśladowania…

Godne naśladowania…

 

Władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej są wdzięczne naszemu mieszkańcowi, p. Józefowi Dutka za nieodpłatne przekazanie kilkunastu obrazówCzytaj więcej: Godne naśladowania… (puzzle, ilustracje barwne w drewnianych oprawach) młodzieży działającej w projektach realizowanych przez tę organizację. Podarowane obrazy zostały powieszone na klatce schodowej i korytarzu górnym, stanowiąc dekorację nieciekawych, zniszczonych ścian. Inicjatywa oddolna naszych mieszkańców jest tym cenniejsza, bowiem nie wiadomo, kiedy znajdą się pieniądze w budżecie gminy na (od lat obiecywane) odnowienie wnętrza naszego Domu Ludowego.

Czytaj więcej: Godne naśladowania…

„Ks. Józef Boduch w świetle wspomnień i źródeł”

„Ks. Józef Boduch w świetle wspomnień i źródeł”

Czytaj więcej: „Ks. Józef Boduch w świetle wspomnień i źródeł”

Książkę pod takim tytułem, będącą swoistą biografią  tego niezwykłego kapłana,  można było nabyć w niedzielę 22 kwietnia po wszystkich mszach  św. z rąk samej autorki, p. Anny Kuczery. Wydanie, opierające się na pamiętnikach księdza, dokumentach kościelnych i wspomnieniach różnych osób, zawiera kilka stron poświeconych wydarzeniom II wojny światowej, rozgrywającym się w Brzozowej. Warto zapoznać się z tą pozycją.

Zachęcamy do lektury!

Czytaj więcej: „Ks. Józef Boduch w świetle wspomnień i źródeł”

Droga Krzyżowa dla dzieci

Droga Krzyżowa dla dzieci

Po raz pierwszy w naszej parafii dzieci w wieku przedszkolnym miały okazję zobaczyć Drogę Krzyżową w postaci przedstawienia. UczniowieCzytaj więcej: Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej w Brzozowej oraz Gimnazjum Publicznego w Gromniku pod opieką pań Grety Olszewskiej i Krystyny Gotfryd przygotowały dla swoich młodszych kolegów krótką wersję tych jakże ważnych chwil  z życia Jezusa.

Czytaj więcej: Droga Krzyżowa dla dzieci