Projekt i wykonaniee: M. Papuga
Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/1osp/OSP herb.jpg image/bmp
Unsupported image type images/stories/1osp/OSP herb.jpg image/bmp

OSP herb.jpgOchotnicza Straż Pożarna w Brzozowej

 

 

 

FORUM LOKALNE „MŁODZIEŻ W GMINIE GROMNIK”

 

W styczniu 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs polegał na opracowaniu wniosku na zorganizowanie lokalnego forum dotyczącego sytuacji  młodzieży na terenie naszej gminy. Komisja pozytywnie zaopiniowała dokumenty złożone przez OSP i przyznała dofinansowanie.

Planowane forum odbędzie się 17 września 2013 r., a jego organizatorami są Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej i Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku.  Mamy nadzieję, że wśród uczestników spotkania nie zabraknie przedstawicieli władz gminnych, stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży na terenie gminy Gromnik, dyrektorów szkół, nauczycieli, księży oraz wszystkich tych, którzy pracują na co dzień z młodzieżą.

Jednym z głównych założeń forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat potrzeb i problemów młodych ludzi, rozpoznanie zasobów  gminy Gromnik pod tym kątem, a ostatecznie opracowanie raportu „Młodzież w Gminie Gromnik 2013”.

Mamy nadzieję, ze powstały raport – efekt końcowy tego działania – stanowić będzie dużą pomoc dla wszystkich organizacji, instytucji aplikujących o dotacje do projektów, a mających kłopoty ze sporządzeniem właściwej diagnozy środowiska lokalnego.

Prezes OSP w Brzozowej

Zbigniew Gotfryd

Odsłony: 1696