Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Jubileusz

Niedawno ks. Stanisław Wojtas, Proboszcz Parafii Brzozowa obchodził swój jubileusz 25-lecia Kapłaństwa. Z tej okazji powstał poniższy wiersz.


Halina i Grzegorz Cieśla

,,Do Księdza Stanisława”


Przewielebny Księże Proboszczu !
Ty czternaście lat o Brzozową się troszczysz.
Niech na Twego kapłaństwa srebrne gody.
Pobłogosławi Ci Jezus drogi !

Za Twoje trudy, zabiegi, starania.
Za wytrwałość podczas ewangelizowania.
Za wszystko, co robisz dla nas owieczek.
Sprawując nad naszą wsią swą pieczęć.

Nasz patron święty Mikołaj-biskup.
Niech swym wstawiennictwem okupi Twój trud.
A Jaśnie Panięnka z kamiennej groty.
Niech sprawi, byś dotrwał do godów złotych !

My wszystkie dzieci naszej Brzozowej.
Z serca dziękujemy Ci za słowo Boże.
Bo razem z Tobą bliżej do nieba.
Gdzie chór aniołów ,,Gloria” Ci śpiewa !