Projekt i wykonaniee: M. Papuga

To juz 85 lat...

b_250_0_16777215_00_images_stories_85_1.jpgJednostka OSP w Brzozowej powstała w 1925 roku z inicjatywy miejscowego działacza społecznego, Mieczysława Potępy oraz Antoniego Mruka i Karola Osysko. Wśród pierwszych jej członków byli: Antoni Gniadek, Franciszek Wróbel, Józef Nicpoń, Józef Ciesielczyk, Władysław Mruk, Bolesław Potępa, Edward Wróbel, Władysław Gniadek, Jan Knapik, Wojciechb_250_0_16777215_00_images_stories_85_2.jpg Słowek. Aż do roku 1930, kiedy zdobyto dużą ręczną sikawkę (pompę), ochotnicy biegli do pożaru, kto z czym mógł: z wiadrem, osęką, sikawką.

 

 

W 1928 r. strażak Władysław Mruk uratował z pożaru dziecko, które niewątpliwie zginęłoby śmiercią tragiczną, zaś w 1929 r. uratowano przed spaleniem sklep, w pobliżu którego wybuchł pożar w domostwie Izaaka Hofstätera.

W czasie okupacji hitlerowcy spalili 12 gospodarstw w Polichtach, jedno w Brzozowej, lecz strażacy nie podejmowali akcji z racji niebezpieczeństwa rozstrzelania.

b_250_0_16777215_00_images_stories_85_3.jpgTuż po wyzwoleniu straż zdobyła pompę ręczną i podjęła pracę przy budowie miejscowego Domu Gromadzkiego. W 1947 r. wystawiono szopę w celu przechowywania sprzętu gaśniczego.  Takie były początki remizy strażackiej. W tym też czasie ówczesny prezes OSP i sekretarz gminy, Mieczysław Potępa wystarał się (przy poparciu prezesa PZU) o dachówczarkę. W ten sposób strażacy wyrabiali dachówkę i zastępowali nią słomiane dachy w okolicy.

W 1949 r. postarano się o umundurowanie członków jednostki. Na początku lat 50-tych Powiatowa Straż Pożarna przekazała brzozowskim strażakom motopompę, zaś w 1959 OSP otrzymała z Powiatu samochód strażacki, uruchomiła syrenę strażacką na Domu Gromadzkim. W tym też czasie prowadzono w szkole i na zebraniach wiejskich intensywne szkolenia przeciwpożarowe dla mieszkańców Brzozowej i Policht.

W latach 1963-64 Klub Brzozowian w Chicago pomógł Straży nabyć Dom Gromadzki i parcele budowlane wokół, czyniąc Mieczysława Potępę pełnomocnikiem w sprawach majątkowych. Następnie na tym terenie wybudowano garaż na samochód i inny sprzęt gaśniczy.

Tragiczny okazał się rok 1969, kiedy w gospodarstwie strażaka Bronisława Gniadka wybuchł groźny pożar, który rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Bronisław Gniadek, poszukując malutkiego synka, wpadł w ogień, który objął go śmiertelnie. Zginął ojciec – strażak – bohater.

W 1973 r. OSP podpisała wspólne porozumienie z Zarządem Związku Młodzieży Wiejskiej, Zarządem Koła Gospodyń Wiejskich, Zarządem Koła Związku Emerytów, Rencistów Inwalidów i Wdów po Poległych za Ojczyznę, które miało na celu odnowienie, wyremontowanie, obsadzenie kwiatami budynku Domu Ludowego, aby ten służył jako świetlica, miejsce zebrań, urządzania zabaw tanecznych, kino objazdowe, miejsce wystawiania sztuk teatralnych miejscowej młodzieży.

W 1976 r. brzozowska jednostka otrzymała nowy wóz strażacki, z pełnym oprzyrządowaniem, który zastąpił stary, zużyty samochódb_250_0_16777215_00_images_stories_85_4.jpg.

8 października 1978 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gromniku nadało sztandar Ochotniczej Staży Pożarnej w Brzozowej, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej obywateli.

b_250_0_16777215_00_images_stories_85_6.jpgW 2001 r. stary, wysłużony wóz strażacki został zastąpiony samochodem STEYR z pełnym wyposażeniem bojowym, sprowadzonym z A

ustrii dzięki inicjatywie obecnego prezesa jednostki, Zbigniewa Gotfryda oraz ówczesnego naczelnika jednostki, Stanisława Gniadka.  Pieniądze na ten cel znalazły się z funduszy Gminy Gromnik. Całkowity koszt zakupu łącznie z opłatami granicznymi, przeglądem itp. wyniósł 15.000 zł. Strażaków cieszy fakt posiadania takiego sprzętu i mobilizuje do dalszej

b_250_0_16777215_00_images_stories_85_7.jpg

pracy na rzecz miejscowej ludności.

b_250_0_16777215_00_images_stories_85_8.jpgPodczas całej swej służby strażacy bardzo aktywnie włączali się w życie parafii Brzozowa. Pomagali w pracach przykościelnych, uczestniczyli w uroczystościach religijnych, wystawiając poczet sztandarowy, niosąc baldachim podczas procesji.

Obecnie uczestniczą w uroczystościach odpustowych, min. w Tuchowie, w dożynkach wiejskich, gminnych i regionalnych, pogrzebach strażaków i członków ich rodzin. OSP prowadzi również działalność edukacyjną i szkoleniową wśród miejscowej młodzieży. Przez wiele lat czynił to śp. Mieczysław Potępa, potem Władysław Nosal ( długoletni, obecnie emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowej), a od kilku lat Bolesław Buratowski, naczelnik jednostki i dyrektor Szkoły Podstawowej w  Brzozowej. Młodzież co roku bierze udział w Turniejach Wiedzy Pożarniczej, zajmując wysokie lokaty. W 2000 r. nasz reprezentant Piotr Cieśla zdobył VI miejsce w etapie krajowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zaś w 2007 r. jego brat Marcin Cieśla został ogólnopolskim finalistą, zdobywając 19. lokatę w kraju.