Projekt i wykonaniee: M. Papuga

XII 2010 (Grudzień)

Na początku grudnia 2010 r. rozprowadziliśmy po naszej parafii kalendarze strażackie, zaprojektowane przez naszych grafików. Cieszymy się, że kwota, jaką uzbieraliśmy, nie tylko pokryła koszty druku, ale wystarczy jeszcze na częściowy zakup wzmacniacza. Zdecydowaliśmy o tym po zabawie andrzejkowej, na którą  nasi koledzy wypożyczyli sprzęt grający. Chcielibyśmy zakupić taki, aby służył nie tylko nam, lecz także innym, którzy będą coś organizować w Domu Ludowym.

b_250_0_16777215_00_images_stories_Marcin_dscf4993.jpgWarsztaty nt. darmowego systemu aplikacji Google Docs poprowadził nasz starszy kolega, obecnie student LSE w Londynie Przemek Gotfryd w dniu 17 grudnia 2010 r. System, z którym nas zapoznał dostępny jest do użytku dla każdego internauty posiadającego konto pocztowe Gmail.

Google Docs umożliwia użytkownikom tworzenia dokumentów zagnieżdżonych w tak zwanej ‘chmurze’ (ang. cloud), czyli przestrzeni online.

Uczestnicy projektu, dzięki warsztatom zdobyli następujące umiejętności:b_250_0_16777215_00_images_stories_Marcin_dscf4997.jpg

  • jak tworzyć, modyfikować i zapisywać dokumenty w Google Docs;
  • jak udostępniać tworzone dokumenty (tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i formularze) z innymi użytkownikami Google Docs, tym samym umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym;
  • jak wykorzystać wyżej wspomniane możliwości systemu Google Docs w działalności organizacji Brzozowa S.A.

Podczas prezentacji wykorzystano projektor wypożyczony przez dyr. SP w Brzozowej, p. B. Buratowskiego, za co dziękujemy.

Podsumowaliśmy wszystkie wydatki związane z listopadem i grudniem 2010 r., odbyliśmy kolejne warsztaty nt. prowadzenia własnej firmy i w  dalszym ciągu aktualizujemy stronę www.brzozowa-sa.pl. W związku z tym podzieliliśmy zadania: Wojtek B. pracuje nad opisem kapliczek, Martyna W. przygotowała aktualności, Tomek K., Łukasz S. i Dominik Ł. opracowują szlaki turystyczne, zaś fotografowie tworzą fotoreportaże.

Pracujemy się nad kroniką naszej firmy. Tego zadania podjęły się: Edyta G., Mariola G. i Justyna B.

Mamy też pierwsze sukcesy związane z promocją naszej firmy: zdjęcia Joanny B. zostały wydane w ostatnim numerze ogólnopolskiego miesięcznika „Strażak”, natomiast Marcin C. otrzymał już pierwsze zlecenie tworzenia strony www firmy. Również w tym miesiącu ukazał się artykuł na temat naszej działalności w kwartalniku „Nowinki Gminy Gromnik”, którego autorem jest Dawid Rz. Cieszymy się, że nasza praca jest widoczna i znajduje odzew.

 

 

Oprac. Radek Gotfryd

Fot. Edyta Gądek