Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Nieżyjący zasłużeni działacze:


Mieczysław Potępa

Edward Oleksyk

Jan Szczepanik

Karol Osysko

Jan Wójcika

Zbigniew Gniadek

Karol Potępa
Józef Gniadek

Czesław Potępa

Piotr Studziński

Edward Potępa

Edward Cieśla

Aleksander Wójcik

Edward Wójcik

Józef Nicpoń

Józef Ciesielczyk

Antoni Mruk

Antoni Gniadek

Franciszek Wróbel

Edward Wróbel

Wojciech Słowek

Bolesław Potępa

Bronisław Gniadek

Stanisław Wójcik

Bogdan Piórkowski

Adolf Legutko

Józef Gniadek

Marian Stępek

Tadeusz Tybor

Władysław Nosal

Czesław Potępa

Zygmunt Wróbel