Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Ogłoszenie

imagesUrząd Gminy Gromnik informuje, że na terenie gminy Gromnik obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. Dotyczy to również odpadów „zielonych" tzn. pozostałości roślinnych ze sprzątania ogrodów i pół, resztek jedzenia itp. Odpady takie kompostuje się w przydomowych kompostownikach lub oddaje się w wyznaczonych terminach firmie KOMBUD odbierającej odpady z terenu gminy Gromnik. Kto dokonuje spalania takich odpadów podlega karze grzywny (a także może być cofnięta dopłata unijna). /WÓJT GMINY GROMNIK/

Odsłony: 836