Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Brzozowej w 2018 r.

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

2,18

16

Luty

1,15

13

Marzec

1,19

15

Kwiecień

3,18

16

Maj

2,18

16

Czerwiec

1,18

14

Lipiec

2,18

16

Sierpień

1,20

16

Wrzesień

3,18

14

Październik

1,17

15

Listopad

2,19

15

Grudzień

3,17

14

Odsłony: 567