Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Różaniec pod kapliczką

Rózaniec pod kapliczkaW sobotę, 28 października 2017 r. mieszkańcy Brzozowej, Policht i Faściszowej w ramach nabożeństwa różańcowego udali się do przysiółka Podlesie na tamtejszy cmentarz wojenny nr 184, aby wspólnie modlić się pod odnowioną kapliczką Matki Bożej. Proboszcz Parafii Brzozowa, ks. Stanisław Wojtas poświęcił kapliczkę oraz cały groby 78 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 25 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej, a pochowanych na tym cmentarzu. Procesji różańcowej towarzyszył o. Bonawentura Nosek OFM, kapelan sióstr bernardynek z Kończysk.

Odsłony: 1240