Projekt i wykonaniee: M. Papuga

WSD w Tarnowie dziękuje Parafianom z Brzozowej

REKTORAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE

Tarnów, 25 lutego 2015 r.

Przewielebny Księże Proboszczu,

„Ilekroć z miłości do Boga dzielimy się naszymi dobrami z potrzebującym bliźnim, zawsze doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości".

Dzielę się tymi słowami Ojca Świętego Benedykta XVI, z Czcigodnym Księdzem Proboszczem oraz Jego parafianami, by wyrazić naszą serdeczną wdzięczność za hojną ofiarę żywności złożoną na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie: 2.400 kg zboża.

Jest to konkretny dowód życzliwości, otwartości serca i dłoni dla tego Domu, w którym wzrastają i rozwijają się ziarna kapłańskiego powołania. W imieniu seminaryjnej wspólnoty dziękuję za zrozumienie naszych potrzeb i materialne wsparcie.

Podczas Eucharystii sprawowanej każdego dnia w seminaryjnej Kaplicy - wspólnota księży przełożonych i alumnów WSD dziękuje Bogu za swoich dobroczyńców, do których grona dopisujemy wiernych z parafii św. Mikołaja w Brzozowej wraz ze swoim Proboszczem.

Życzę w imieniu Rodziny Seminaryjnej, aby dobry Bóg obdarzał wszystkich zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech Maryja Wspomożenie Wiernych będzie przy Was i wyprasza u swojego Syna wszelkie błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku i serdecznej wdzięczności -

Rektor: Ks. dr Andrzej Michalik