Projekt i wykonaniee: M. Papuga

Regulamin Biegu 800-lecia  Brzozowej

Organizator:  Szkoła Podstawowa w Brzozowej

TERMIN: 28 czerwca 2015 roku, godzina 1100

Trasa: bieg terenowo - przełajowy, długość pętli 1550m.

Uczestnictwo:

W Biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Uczestnictwo w zawodach należy zgłosić w sekretariacie szkoły (tel. 14 6516099) w godz. od 8.00 do 12.00 lub e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 24 czerwca. Przy rejestracji należy  podać imię, nazwisko, datę urodzenia    i miejsce zamieszkania. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 28.06.2015 r. w godz. 900 - 1000.       W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem sprawdzenia daty urodzenia. Pobiorą również  numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie potwierdzające, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć zgodę rodziców na udział w tej imprezie.

Wszystkich startujących w Biegu obowiązuje strój sportowy, w razie jego braku, zawodnik nie będzie mógł w nim uczestniczyć. Limit czasu na pokonanie trasy - 20 minut. Nie przewiduje się opłat startowych.

Udział w Biegu odbywa się na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na utracie zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia.

Trasa biegu zostanie podana przed startem. Zawody zabezpiecza lekarz, pielęgniarka oraz strażacy OSP. Punkt medyczny będzie się znajdował na boisku szkolnym. Na trasie będzie obecna pielęgniarka. Zawodnicy                     i zawodniczki startują w oddzielnych biegach wg tej samej trasy.

Nagrody: w każdej grupie nagrodą główną jest rower. Przewidziano również wartościowe nagrody rzeczowe i upominki dla wszystkich startujących.

 

Ustalenie zwycięzców:

O zajęciu lokaty decyduje kolejność zawodników na mecie. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych. W razie stwierdzenia rażąco niesportowego zachowania się podczas biegu uczestnikowi grozi dyskwalifikacja.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu. Organizator nie zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia pisemne, które do niego nie dotarły w terminie.  W razie zgłoszenia się bardzo dużej liczby zawodników dyplomy uczestnictwa zostaną wysłane poczta w terminie późniejszym.