Projekt i wykonaniee: M. Papuga

„Młodzież w Gminie Gromnik” - relacja z Forum Lokalnego dnia 24.09.2013 r.b_250_0_16777215_00_images_stories_2013_forum_lokalne_DSC_0726.jpg

 

I Lokalne Forum Programu „ Równać Szanse” pt. „Młodzież w Gminie Gromnik” odbyło się 24 września 2013 r. Zostało zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzozowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gromniku, a dofinansowane było ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse PAFW.

W forum wzięło udział 26 samorządowców oraz osób z różnych instytucji i organizacji pracujących z młodymi ludźmi: Przewodniczący Rady Gminy, Zdzisław Maniak, Wójt Gminy Gromnik, Bogdan Stasz, Prezes ZG ZOSP w Gromniku, Czesław Cudek, radni, dyrektorzy szkół z gminy Gromnik, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele bibliotek, księża oraz osoby reprezentujące stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży.

Z naszej miejscowości w spotkaniu, oprócz organizatorów, wzięli udział: Naczelnik OSP w Brzozowej, Stanisław Gniadek, sołtys Brzozowej, a jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gromnik, Wojciech Gądek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowej, a zarazem opiekun MDP, Bolesław Buratowski, kierownik filii Biblioteki Publicznej w Brzozowej, Dorota Mędrek.

Na wstępie przybyłych gości przywitał organizator forum, Prezes OSP w Brzozowej Zbigniew Gotfryd, który przybliżył cel spotkania. Wyraził nadzieję, że wymiana poglądów na temat edukacji, zagospodarowania czasu wolnego i aktywności społecznej młodych będzie doskonałą okazją do zbadania zasobów gminy pod tym kątem.  Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przedstawił ideę forów lokalnych oraz wyniki badań ogólnopolskich dotyczących problemów, z jakimi styka się młodzież, przeprowadzonych wśród nastolatków oraz osób dorosłych pracujących z młodzieżą.

Po części wstępnej uczestnicy forum pracując w trzech grupach roboczych „Edukacja” (moderator – p. Andrzej Król, działacz lokalny, literat, publicysta), „Zagospodarowanie czasu wolnego” (moderator – p. Artur Łęga, koordynator programu Równać Szanse) i „Aktywizacja społeczna i zawodowa” (moderator – p. Agnieszka Szymańska, psycholog) zastanawiali się nad sytuacją młodzieży w naszej gminie. Mówiąc o umiejętnościach interpersonalnych i kompetencjach społecznych wśród młodzieży stwierdzono, że to jest jedna z najsłabszych stron młodych ludzi. Większość uczestników zgodnie doszła jednak do wniosku, że nie może sprecyzować potrzeb młodzieży, gdyż o nie trzeba bezpośrednio zapytać młodych ludzi.

Następnie Pan Wójt przedstawił dane liczbowe dotyczące młodzieży, a przygotowane dla potrzeb Strategii Rozwoju Gminy na najbliższe lata. Z ankiet przeprowadzonych w tym celu wynika, że młodzież chce mieszkać na terenie gminy, dobrze się tu czuje. Niestety, w badaniach nie ujęto zagadnień dotyczących rozwoju młodego człowieka, jego pasji, zainteresowań i oczekiwań wobec dorosłych.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na świetną bazę lokalową na terenie gminy, nowe i wyremontowane szkoły, domy ludowe, Gminny Ośrodek Kultury. Stwierdzono jednak, że tylko w  GOK-u w Gromniku prowadzone są regularne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w pozostałych miejscowościach domy ludowe są pod tym względem niewykorzystane.

Po dosyć burzliwej dyskusji Wójt Gminy Bogdan Stasz zaproponował, aby powstała młodzieżowa rada gminy, wybierana na takich zasadach, jak każda rada gminy. Natomiast Prezes OSP w Brzozowej Zbigniew Gotfryd wystąpił z propozycją utworzenia gminnego zespołu ds. młodzieży. Deklarację udziału w pracach zespołu złożyło 12 osób.

Uczestnicy  forum zdali sobie sprawę z tego, że mogą mówić o młodzieży tylko ze swojego punktu widzenia, nie znają jednak całościowego obrazu młodych ludzi na terenie gminy. Zgodnie stwierdzono, że nikt nie prowadził badań nad sytuacją młodych w naszej gminie, ich zainteresowań, losów zawodowych, oczekiwań wobec przedstawicieli władz, organizacji itd. Jest to zadanie na najbliższy czas.

Forum było pierwszym tego rodzaju spotkaniem na terenie gminy. Problemy młodzieży potraktowano jako dobro wspólne, nad którym warto się pochylić. Uczestnicy forum wykazali chęć do organizacji kolejnego forum, ale już z udziałem młodych ludzi.

Odsłony: 2044